Okumalar: Anlamak İçin

1. A. Aulard Fransız İnkkılabının Siyasi Tarihi Cilt 3
2. A. Çağlar Deniz Öteki Muhafazakârlık
3. A. Çağlar Deniz Türk Modernleşmesine Düşünsel Dönüşümler
4. A. Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşil Bursa Yeni ve Yakın Çağ Tarihi
5. A. Peter Andrews Türkiye’de Etnik Gruplar
6. A. Sefa Özkaya Türk Askeri Kültürü
7. A. Yavuz Ergun CHP’li Menderes
8. A.Akif Poroy Türklüğün Yeni Ülküsü
9. A.Best-J.M.Hanhimaki -J.A.Maiolo -K.Schulze, Uluslararası Siyasi Tarih– 20. Yüzyıl
10. A.Freeman-B.Kagarlitsky, Küreselleşmenin Krizi
12. A.H.Köse-F.Şenses-E.Yeldan, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar
13. A.H.Köse-F.Şenses-E.Yeldan, Küresel Düzen
14. A.Raşit Kaya, İktidar Yumağı-Medya, Siyaset, Devlet
15. A.Suat Bilge Güç Komşuluk
16. A.W.F. Blunt, Batı Medeniyetinin Temelleri
17. Abdi İpekçi, Ömer Sami Coşar İhtilalin İçyüzü
18. Abduali Kaydarov, Meyirbek Orazov Türklük Bilgisine Giriş
19. Abdul Azim Islahi İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları
20. Abdul Rezak Bilgin Arap Baharı Sürecinde Orduların Tutumu
21. Abdulfettah Ebu Gudde Zamanın Kıymeti
22. Abdulhaluk Çay 1960’lardan 2000’lere Türkçü Düşünce
23. Abdulkadir Gölpınarlı Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

» Devamını Oku

Okumalar: Geniş Zamanlar

1. A. Güçlü Sevimli Hayata Dönüş Operasyonu Koğuştan Hücrelere
2. A. Güngör Üçüncüoğlu Esir Şehitler: Osmanlıdan Cumhuriyete
3. A. Güngör Üçüncüoğlu Kadimden Cumhuriyete Gümüşhane-Bayburt Halkları ve Yer Adları
4. A. Güngör Üçüncüoğlu Kop’dan Zigana’ya İşgal Yılları
5. A. Güngör Üçüncüoğlu Lakap-Sülale Ansiklopedisi
6. A. Güngör Üçüncüoğlu Maden Yurdu Gümüşhane
7. A. Güngör Üçüncüoğlu Trabzon’un Ünlü Valisi Üçüncüzade Ömer Paşa
8. A. Güngör Üçüncüoğlu Zigana Dağı Efsanesi
9. A. Nazmi Cora Kürt Sorunun Geleceği
10. A. Öner Ortadoğu ve Türkiye
11. A. Peter Andrews Türkiye’de Etnik Gruplar
12. A. Rahim Balcıoğlu Osman Yüksel Serden Geçti
13. Abdulhaluk M. Çay Her Yönüyle Kürt Dosyası
14. Abdulkadir Aksu Türkiye Üzerine Düşünceler
15. Abdulkadir Gölpınarlı Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin
16. Abdulkadir Selvi İçimizdeki Gladyo İle Hesaplaşmak
17. Abdulkadir Yaşargün Umutlarımız Yarıda Kaldı
18. Abdullah Ağar Özgür Şehit
19. Abdullah Kıran Ortadoğu’da Su
20. Abdullah Muradoğlu Köşkteki Hakim
21. Abdullah Muradoğlu Reformun Dervişleri
22. Abdullah Muradoğlu Selanik’ten İstanbul’a İpekçiler ve İsmail Cem
23. Abdurrahman Cerrahoğlu Dünkü ve Bugünkü Melamiler

» Devamını Oku

Okumalar: Osmanlı Tarihi Konu ve Kaynakları*

1.CİLT Siyaset

Osmanlı Tarihi Kronolojisi / Prof. Dr. Halil İNALCIK [s.118]
Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi: Yeni Hipotez Hakkında Bazı Düşünceler / Dr. Colin J. HEYWOOD [s.137]
Selçuklular, Moğollar ve Osmanlılar Arasında / Prof. Dr. Rudı Paul LINDNER [s.146]
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesindeki İtici Güçler / Dr. Orhan F. KÖPRÜLÜ [s.153]
Osmanlı Beyliğinin Oluşumunda Oğuz/Türkmen Geleceğinin Yeri / Yrd. Doç. Dr. Üçler BULDUK [s.161]
Osmanlı İmparatorluğu’ nun Kuruluşunda Bizans ve Avrupa / Prof. Dr. Şerif BAŞTAV [s.169]
Kayıların Anadolu’ya Gelişi / Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU [s.176]
Osmanlı Devleti’nin İstiklâl Hutbesini Okuyan Devlet Adamı Dursun FAKİH / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER [s.181]
Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu? / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nezihi TURAN [s.190]
Osmanlı’dan Milli Mücadeleye İstiklâl-İ Osmâni Günü Kutlamaları / Doç. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ [s.194]
Sınır, Sınır Bölgesi Ve Çekirdek Olarak Osmanlı Balkanları / Asst. Prof. Dr. Peter MENTZEL [s.205]
Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi Ve İlk Fetihleri / Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN [s.212]
Erken Osmanlı Dönemi (1299-1453)’nde Akıncılar ve Akıncı Beyleri / H. Çetin ARSLAN [s.217]
Timur Devri Anadolu’su / Prof. Dr. İsmail AKA [s.229]
Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İç ve Dış Siyaseti / Prof. Dr. Rhoades MURPHEY [s.239]
İstanbul’un Fethini Müteakip İstanbul’daki Hıristiyan Casusların Raporları / Dr. Enrico BASSO [s.247]
Osmanlı İmparatorluğu ve Taht Eli: Siyasi Münasebetler (XV-XVII. Yüzyıllar) / Dr. Ilya ZAITSEV [s.253]
XV-XVIII. Yüzyılda Osmanlı Venedik İlişkileri / Assoc.Prof.Dr. Marıa Pıa Pedanı FABRIS [s.259]
Osmanlıların Şah İsmail’in Anadolu’yu Şiileştirme Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri / Yusuf KÜÇÜKDAĞ [s.269]
XVI. Yüzyılda I. Selim ve Mısır Arasındaki İlişkiler / Dr. Kamaruzaman YUSOFF [s.282]
Mısır Eyaleti’nde Osmanlı Nizamının Kuruluşu / Assoc. Prof. Dr. Seyyıd Muhammed ES-SEYYID [s.289]
Osmanlı Mısır’ ında Memlük Nostaljisi / Assoc. Prof. Dr. Jane HATHAWAY [s.308]
Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz (1517-1919) / Doç. Dr. Zekeriya KURŞUN [s.316]

» Devamını Oku

Okumalar: Genel Türk Tarihi Konu ve Kaynakları

Cilt: 1, 2. İlkçağ
Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [s.29-37]
Türk Tarihi Kronolojisi / Şevket Koçsoy [s.39-232]
Türklerin Demografisi / Doç. Dr. Zakir B. Avşar – Ferruh Solak – Selma Tosun [s.233-289]
Türk Dünyası’nın Coğrafyası / Prof. Dr. İbrahim Atalay [s.291-320]
Türklerin Soy Kütüğü / Prof. Dr. Salim Koca [s.321-326]
Tarihte Türk Devletleri Ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey [s.327-344]
Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer Baykara [s.345-396]
Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan [s.397-422]
Orta Asya’nın En Eski Kültürleri Ve Çin Medeniyeti İle İlişkiler / Prof. Dr. Özkan İzgi [s.423-448]
A. Eski Türkler
Türklerin Göçleri Ve Yayılmaları / Prof. Dr. Salim Koca [s.453-474]
İskitler / Prof. Dr. Abdülhaluk Çay – Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.475-510]
Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler Ve İskitler / Prof. Dr. M. Taner Tarhan [s.511-532]
Büyük Hun Devleti / Prof. Dr. Salim Koca [s.533-568]
Hindistan’da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar Ve Akhunlar / Prof. Dr. Salim Cöhce [s.569-579]
Akhunlar / Prof. Dr. Enver Konukçu [s.581-587]
Akhunların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) / Prof. Dr. Enver Konukçu [s.589-595]
Avrupa Hunları / Prof. Dr. Şerif Baştav [s.597-652]
Göktürkler / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [s.653-710]
Uygurlar / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [s.711-726]
Uygur Devletleri Tarihi Ve Kültürü / Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu [s.9-45]
Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz [s.47-70]

» Devamını Oku

İnsan gerçeğine dönecek bir gün

İnecek bir ucu gökteki perde,
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.
Kalbin hakikati bulduğu yerde
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.

Neyi arıyoruz biz gözyaşında
İbret her faninin yalnız taşında.
Herkes bir rol almış ta en başında
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.

Kaderin elinde kim değil esir
Ölüm vicdanlara etmez mi tesir?
Derin bir hikâye, sonsuz bir nesir
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.

Bu alem bir veda evinden zemin
Zaman akıp gitti buradan demin.
Kim değil bir yolcu olmaktan emin
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.

Hakikat bir sırdır, nedende neden
Ruha giydirilmiş bir köhne beden.
Dünyayı kendine yar ve mülk eden,
İnsan gerçeğine dönecek bir gün.

                             Hamit Hayal

1 2 3 4 192