Varmış

Mazinin çağıran sesidir bu ses
Silinmez izlerde dünümüz varmış.
Hatıralar dünden aldığım nefes
Her biri hoş sada ünümüz varmış.

Asırlar tez geçti, göç etti çağlar
Yıkıldı bir zaman yol vermez dağlar.
Gönül hüznü çiler, diller kan ağlar
Bazende kederden günümüz varmış.

Talih dedim, tarihimde yazan bu
Bir gün yine bahar gelir, hazan bu.
Sanmıyorum ya bir hayal ya zan bu
Hakkı kucaklar bir gönlümüz varmış.

Ne şafak kaldı ne gün yüzde şimdi
Hüzün yazar tarih her cüzde şimdi.
Mevsimler yoruldu, bir güzde şimdi
Ne deyim çileli ömrümüz varmış.

Değişen nedir ki, nedendir bu hâl
Kuvvet viran olmuş, kudretler muhal.
Bize göz kırparken bir zaman Zühal
Yükselen baht, açık önümüz varmış.
                  Hamit Hayal / 05.01.2023

Yollar

Benim kaderimde bir serab ille
Sonsuzluk vehmiyle ittiğim yollar.
Kalbimle buğzeder, çilerim dille
Ben bende tükenip, bittiğim yollar.

En güzel yıllara bir gölge vurur
Bilirim, nehirler gün gelir kurur.
Neden hiç eksilmez, orada durur
Erilmez ufkunda yittiğim yollar.

Benimle yürüdü, benimle koştu
Özünce sır yüklü, cezbesi hoştu.
Ufkuna daldığım her nokta boştu.
Bitmesine niyaz ettiğim yollar.

Beni ötelere taşır da yüküm
Başında kaderim, sonunda hüküm.
Bitecek bu rüya diyor ya türküm
Koşup arkasından yettiğim yollar.

Soruları sordum, yordum da usu
Kuruyan toprağa meyletmez mi su?
Gölgenin kardeşi, dünya yolcusu
Bugün gelip, yarın gittiğim yollar.
               Hamit Hayal / 30.05.2022

Yolcusuydum ben

Ezeli sevdamla bir aşk kurgusu
Ne ince yolların yolcusuydum ben.
Bin yıl mı sürecek bu aşk vurgusu
Deyince yolların yolcusuydum ben.

Ruhumla söyledim, çiledim dille
Nice hasretimde sevdam var ille.
Bir bahar gülünden nazenin sille
Yeyince yolların yolcusuydum ben.

Vefasız güllerin özü zalimde
Ömrün her senesi geçti talimde.
Kaderle baş başa, kendi halimde
Nevince yolların yolcusuydum ben.

En öksüz halimle kapıldım yele
Gözümde şehadet eden var sele.
Aşkın ilk mevsimi gönlümde tele
Değince yolların yolcusuydum ben.

Hep böyle çileli hep böyle içten
Varsa bir muradın, gel söyle içten.
Tanımsız, tarifsiz ve öyle içten
Sevince yolların yolcusuydum ben.
           Hamit Hayal / 07.07.2021

Yaşamak mı bu şimdi?

Milletimin sevincinde, hüznünde
Naz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
Ne diyeyim? Hakka dönük yüzünde
Yaz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Muazzez ve mukaddese kalp atar
Yeis varsa ufkumuzda gün batar.
Her coşkun hal davamıza ruh katar.
Haz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bozkurtların yol aldığı savanda
Boş emeller su dövmektir havanda.
Bazen hayat çekilmez ve yavan da
Saz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Kadim millet kaderine yürürken
Şahlar düştü ufku sisler bürürken.
Zulmün zindanında hüküm çürürken
Tarz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Devlet tarif eder kudret ve mülkü
Son vatana hadim kılmış Gök Türk’ü.
Hak yolunda yükselmeye bir ülkü
Farz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
                 Hamit Hayal / 17.12.2022

Yoktur

İnsan bir rüyaya dalmadan bilse
Aşkta “Keşke”lerin denişi yoktur.
Her kim bu geçeği aklından silse
Hüzün yağmurunun dinişi yoktur.

Hüküm değişir mi ağlarsa köle
Dağlardan savrulur, düşersin çöle.
Nehirle çağlasan, dalsan da göle
Sevda yangının sönüşü yoktur.

Ömrünü verirsin geçersin serden
Bir türlü açılmaz sır denen perden.
Askın makamında en yüce yerden
Düşüşü var fakat inişi yoktur.

Her kim ki yazılmış kaderden köre
Sanmayın yanmadır göz göre göre.
Aşkın kanununda değişmez töre
Girilen bu yolun dönüşü yoktur.

              Hamit Hayal / 14.01.2023

1 2 3 4 172