Padişahım

Osmanlı Yenilmiş, düşmüş son akın,
Cihanı kuşatmış kir padişahım.
Belki emel uzak, ümit var yakın,
Yeniden Budin’e gir padişahım.

Arabistan çökmüş, Kafkaslar hasta,
Rumeli perişan, Balkanlar yasta.
Yeni bir ferman yaz, bir mühür basta,
Emrine amade mir padişahım.

Arşidükte gurur, kibirlenmiş çar,
Cihanda şah idik, şimdi bir naçar.
Şüphesiz yaradan bir kapı açar,
Bu millet, bu ümmet bir padişahım.

Ocaklı, tımarlı, zülüf ehliler,
Akıncı şahlanmış, coşmuş deliller.
Ak sakallı pir-i fani veliler,
Hakikat ehlinden şir padişahım.

Tuna boylarında gül deste, deste,
Bülbülün çilesi hicrandan beste.
Şafakta sefer var, kulağım seste,
Bir daha şaşmasın tir padişahım.

Düşüşe nihayet, kalkmak ahtımız,
İnsanı taç etsek, iman tahtımız.
İstersek yeniden güler bahtımız,
Çözülsün artık bu sır padişahım

Bu ıztırab yoktur gürz yarasında,
Bunaldık geceyle gün arasında.
Osmanlı var dünün hatırasında,
Şu makus talihi kır padişahım.

Bir zaman kuvette, kudrette izam,
İman mı eksilmiş, eğrilmiş hizam.
Senden başka yoktur verecek nizam,
Çevremde günahtan sur padişahım.

Ehl-i iman millet, secde de bir han,
Nur ile kurulmuş yeni bir cihan.
Hakikat şah olsun, çözülsün nihan,
Resul-i Zişan’dır pir padişahım.

Hamit Hayal / Gönen / 03.09.2011

Gideriz

Cennet kılıçların gölgesinde hak
Biz doğru yol denen yöne gideriz.
Mü’minler temenni eder muhakkak
Saflar geçer, saftan öne gideriz.

Şu kainattaki düzen ve denge
Mümince davettir küfr ile cenge.
Boyanmak kaderse bir kızıl renge.
Allah(cc) indindeki dine gideriz.

Aklı olan anlar, düşünse biraz
Zaman mı yetmiyor, ömürse ne az.
Kur’ani kelamda ince bir icaz.
Davet bizim kosar, yine gideriz.

Her kapı açılır mu’mince derde
Hiç kalır mı ahı mazlumun yerde?
Bir farklı nüans bu, bir ince perde
Belki bugün yarın Çin’e gideriz.

Yol alamaz elbet yerinde duran
Vatan Kızılelma, memleket Turan.
Gönlümüz Peygamber, aklımız Kuran
Mevlanayız, döne döne gideriz.
                                 Hamit Hayal

Su yandı

Kim ki inkar ve isyanla yol tuttu
Keskin kılıç hünkârımın belinde.
Yüce Türk’e kuvvet, kudret ve kuttu.
Gök bayraklar Alemdar’ın elinde.

Gözyaşıyla çağırmakta mazimiz
Açıklamak zor akılla ve fenle
Yüce Rabbe itaat ettik zaten biz
Biz kadere dost olmuşuz kefenle

Yine azgınlığın dehşet günleri
Küfür bu son rüyasından uyandı.
Gelde anma mor salkımlı dünleri
Toprak çöktü, gök yarıldı, su yandı.

İnsanlığın gözyaşıdır bu çağrı
Son zaferi gör diyorlar rüyanda
Vicdanlara saplanmakta bir ağrı
“And olsun ki insanoğlu hüsranda.”(1)
                                  Hamit Hayal

          ____________
             (1) Asr süresi, 2. ayet

Son sefer

Bugün yine çalınmakta kapımız
Neden sultan yapacaktır Hak bizi?
İman ve ahlâkla bu son çağı feth
Eden sultan yapacaktır Hak bizi?

Evet, hasret duymadadır çöl suya
Mazlumların gördüğü tek bu rüya.
Bir dava bu, coşkun, kutsal ve ulya
Şadan sultan yapacaktır Hak bizi?

Bizim için ne bu dünya ne paye
Yürüyoruz, Haktan yana bir say’e
Peygambere yoldaşlığı tek gaye
Güden sultan yapacaktır Hak bizi?

Düne bakın, hasret ile dönünde
Hangi güç var milletimin önünde?
Bu son sefer. Kızılelma yönünde
Giden sultan yapacaktır Hak bizi?
                          Hamit Hayal

Ebedi sağların adıydı Mehmet

Maziyi andım da, sanki bir düştü
Ne şanlı çağların adıydı Mehmet.
Kara topraklara bir gül mü düştü
Devrilen dağların adıydı Mehmet.

Nice bir ülküyü ararmış beşer
Zaman ne insafsız, yaramı deşer.
Bir gül ol yeniden, bahtımda yeşer
Vatandan bağların adıydı Mehmet.

İman ve itaat mümin için şan
Mürşidi kâmildir Resulü Zişan.
Allah’tan Hakikat ehline nişan
Vuslata ağların adıydı Mehmet.

Baharını görmüş, en taze yaşta
Yazılmış destanlar bir bengi taşta.
Kaderin hükmüne yürürken başta
Oğuzda beylerin adıydı Mehmet.

Davadır insanı toprağa katan
Zaten alnımıza yazılmış vatan.
Mukaddes bir aşkla sonsuza yatan
Ebedi sağların adıydı Mehmet.

                            Hamit Hayal

1 2 3 6