Yaşamak mı bu şimdi?

Bir güzelin sevincinde, hüznünde
Naz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
Ne diyeyim? Al yazmalı yüzünde
Yaz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bir vuslata sinelerde kalp atar
Çekip gider çöle doğru bir katar.
Kader böyle, yıldız doğar, gün batar
Tarz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bozkurtların yol aldığı savanda
Boş emeller su dövmektir havanda?
Bazen hayat çekilmez ve yavan da
Saz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

İnsanlık ufkunu sisler bürürken
Milletler var, zindanında çürürken.
Türk milleti kaderine yürürken
Haz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
                Hamit Hayal / 17.12.2022

Arıyorum

Yine bir yalnızlık gecesinde ben
Bir şafak vaktine gün arıyorum.
Mealim aşkın son hecesinde ben
Uzaklardan bir ses, ün arıyorum.

Kime ikna oldum, kime bu kanış
Bilmem ki bin yıl mı sürdü bu yanış?
Yol başka biçimde, taraflar yanlış
Meşhur hallerime yön arıyorum.

Ne bir dost anladı, ne bir sevgili
Yenilmez bir hüküm sevginin dili.
Çıkmaz bir sokakta aşkın menzili
Kim diyecek bana “Dön” arıyorum.

Her kimi gördüysem özünce itik
Zeminler virane, zamanlar bitik.
Yaşanmamış gibi ömrümden yitik
Meçhul bir maziden dün arıyorum.
                  Hamit Hayal / 12.12.2014

Yaz beni

Başka okuyorsa zamanı çağım
Engin zelaline yaz beni gönül.
Allah’a meftunum, ebedi bağım
Hakkın delaline yaz beni gönül.

Fikirden zikire döndükçe şema
Aşkı bulmak değil bir kuru tema.
Hakikat yurduna yol versin sema
Göğün hilaline yaz beni gönül.

Okumak zor değil alemi gözden
Nasıl çağlamasın ırmaklar özden.
Adına çözmek de manayı sözden
Zikrin helaline yaz beni gönül.

Aşkın daveti mi, ben ona erdim
Bu sırrı çözmeye bir ömür verdim.
Benim dünya ile olmadı derdim
Kalbin melaline yaz beni gönül.

Manasına teslim olmuş lalemde
Sevgiden bir dildir aşk bu alemde.
Kudret kalmış ise şayet kalemde
Aşkın mealine yaz beni gönül.
                                Hamit Hayal

Güz değecek

Allah bizi bir çamurdan etti halk
Hakkı ikrar için vardır dilimiz.
Faniliğe hüküm giymiş insan kalk
Ölüm vatan, kara toprak ilimiz.

Sabretmeli, yol almalı imanda
Bilmiyorum dinden başka limanda.
Gün solacak, ay batacak simanda
Kol düşecek, boş gidecek elimiz.

Kader denen ağları bir ören var
Bizi bir gözleyen, elbet gören var.
En sonunda musallada tören var
Göz dolacak, bükülecek belimiz.

Gafletteyiz, çeker bizi hülyalar
Bahaneden başka nedir güyalar?
Sonra bir gün biter süslü rüyalar
Güz değecek ve solacak gülümüz.
                       Hamit Hayal

Veda

Hakkın hükmü vasıl olur lisana
Hayal gerçek, hatıralar yaz olur.
Vefa elbet güler bir gün insana
Güle koşmak bir insaca tarz olur.

Kişi elbet yad etmekle sınanmış
Menzilinden geri kalan kınanmış.
Bir hayal olsa da vuslat, inanmış
Gönüllerde yara sarmak haz olur.

Ne kıymetin vardır ne bir ederin
Bir kütüğe not düşülmüş kaderin.
Elbet böyle sonsuz değil kederin
Her muradın Hak katına arz olur.

Ne kalır insandan, bir içli seda
Aşk Hakkı tazimde kulca bir eda.
Yeniden başlamak değil mi veda
Bir gönüle girmek elbet farz olur.
                              Hamit Hayal

1 2 3 5