Bir düşün olsun

                                Bahar’a, Devlet’e, Nur’a
Başında erilmez hanların tacı
Vatandan bir köşe ülüşün olsun.
Dilerim görmezsin ömrünce acı
Rengin gözlerinde gülüşün olsun.

Anka’nın gölgesi değse bir başa
Destanlar işlenir her Bengü taşa.
Sevdayla hemhal ol, sadetle yaşa
Sevmek ve sevilmek tek işin olsun.

İnsan kaderince sevmekle mutlu
Gönlün ferah olsun, kalbin umutlu.
Alnında yazın hoş, talihin kutlu
Yaşama sevincin güneşin olsun.

Her kim ki bırakmaz baki bir eser
Boş kalan yerinde bir gün yel eser.
Gönüller tamir et, kalplere gül ser
Mümin ve itaatkâr bir eşin olsun.

Hakka ömrünü ver, çağları aşta
Yüce milletimin gönlünden taşta:
İnsanlık ufkunda önde, en başta
Allah’tan kut almış bir düşün olsun
                 Hamit Hayal / 14.12.2022

İlayda

                                      İlayda A’ya
Senden önce böyle yanmadı içim,
İlayda, gözlerin bir engin çocuk.
Nice gözler gördüm kanmadı içim,
Duygular denizi ey rengin çocuk.

Yolların olsa da uzun ve ince,
Eminim aşarsın bir gün sevince.
Güzel bir kaderle gönülden nice,
Varlık savaşında sen yengin çocuk.

Tazesin, dalında daha gonca gül,
Ne hicranlar yaşa, ne dertten üzül.
Bir gün yakacaksın sende bir gönül,
Âlemde bulunmaz bir dengin çocuk.

Tüm kalbi sevgiler bak senin için,
Şafak senin için, hak senin için.
Bu yalan dünya da ak senin için,
Biliyorum gönlün hep zengin çocuk.

Hakikat sırrını çözmekse ahtın,
Başında tacınla gönüller tahtın.
Yolun açık olsun, yücelsin bahtın,
İlayda, ey baki, ey bengin çocuk.

Hamit Hayal / Gönen / 30.09.2012

Nihansın Özgem

Gönlümü kudretle bağlar öz sende,
Nihayet ya sonsuz, ya ansın Özge’m.
Bağışlar bir gönül, ağlar göz sende,
Nice düşlerde sen bir hansın Özge’m.

Anladım özünü ben her taşından,
Sen her ağladıkça gözün yaşından.
Hayat bu geçecek sevda başından,
Sevilmeye layık dilhansın Özge’m.

Hayatından bir hatıra ver bana,
Hayat denen yolda kalsan er bana.
Rüzgârlar ses verir, yeller der bana,
Bir gönül yurdunda ilhansın Özge’m.

Bir isim kalacak elbet senden şan,
Yüreğim cennetin, sevgimden nişan.
Kudrete bürünmüş bir zat-ı zişan,
Kaderden bir güzel cihansın Özge’m.

Gönlüm ümitlenir gül-i zarından,
Sen beni yaktıkça böyle narından.
Kaderin hükmü var, bekle yarından,
Dağlarda bir çiçek, reyhansın Özge’m.

Ümit alevinde yansın mor artık,
Bu yolun sonunda ne var sor artık.
Şimdi gideceksin kalman zor artık,
Bir gül bahçesinde Gülhansın Özge’m.

Kavlini verdin ki aşkın dille sen,
Ya bir ızdırapsın ya bir sille sen.
Kaderin hükmünde neden ille en?
Esrara bürünmüş nihansın Özge’m.

Hamit Hayal/ Gönen / 05.11.2009