Aşkın mealine yaz beni gönül

İnsanı bunaltan bu arsız çağın
Garip delaline yaz beni gönül.
Yaratan derdini bilmez mi sağın
Hakkın celaline yaz beni gönül.

Fikirden zikire döndükçe lema
Aşkı bulmak değil bir kuru tema.
Hakikat yurduna yol versin sema
Göğün hilaline yaz beni gönül.

Ben aramam Hakkı ilenmiş sözde
Rahmeti görmedim bilenmiş sözde.
Merhamet var ise dilenmiş sözde
Zikrin helaline yaz beni gönül.

Bir arzun emelin varsa yan, inle
Kulak ver derdime, derinden dinle.
Hemhal olan varsa bunca derdinle
Kalbin melaline yaz beni gönül.

Sevgiden bir dildir tat bu alemde
Kördüğüme kıyam etmiş lalemde.
Kudret kalmış ise şayet kalemde
Aşkın mealine yaz beni gönül.
                           Hamit Hayal

Gurbet diyorum ya bir çöl ve susuz

Hicran türküleri söyletir saza
Aşkı gözyaşıyla belerdim köyüm.
Gurbet toprağında hasretken yaza
Zamanı elekte elerdim köyüm.

Derman kabul etmez, nice bu acı
Hasretten beslenir, büyür şu acı
Boğazımdan geçmez, içsem su acı.
Öksüz yağmurları dilerdim köyüm.

Girizgah ister ya her destan başı
Her aşkın sonunda vardır gözyaşı.
“Muradıma engel” Der kalpsiz taşı
Bende Ferhat olur delerdim köyüm.

İntizar et bana, sitem söyle sen
Değiştin, kalmadın elbet öyle sen.
Güz düşmüş sabahın aşkı öğle sen
Bir anne ardınca melerdim köyüm

Bir ferman yazdılar idraksiz, ussuz
Gurbet diyorum ya bir çöl ve susuz
Bitmez düşlerimde yorgun, uykusuz
Çocuk umutlarla gülerdim köyüm.
                       Hamit Hayal

Maziden kalmış bir günahtı derdin

Madem kaderinde gün görür onca
“Sanki bir muamma gül bahtı.” Derdin.
Sararıp solarmış bir gün her gonca
“Elbet herkes yaşar bu kahtı.” Derdin.

Bu öyle bir söz ki, bir başka nevde
Gelen göçer, kalmaz bu fani evde.
Ayrılık olsada sonu hep sevde
“Her seven muhakkak bir şahtı.” Derdin.

Kim neye esirdir kim neye feda
Sevmek ilk emeldir, özlemek eda.
Anlarsın kaçılmaz bir sondur veda
“Sevdam hasret tüten bir ahtı.” Derdin.

Kendince isyan et, gözyaşı dökte
Bu hasret zay olmaz, yaşarmış kökte.
Talih mi? Bir yıldız, en uzak gökte
“Güneşten tacı var, ay tahtı” Derdin.

Hicrandır bu anda her bülbül sesi
Bağrımda bir hançer, ruhumda kesi.
Ben sana sorardım “Bu neyin nesi?”
“Maziden kalmış bir günahtı.” Derdin.
                                 Hamit Hayal

Ne söylüyor ne diyor Hak

Haktan emanet bu hayat
Vazifen var, asma nefsim.
Sözün ağır, sözün bayat
Yeniden bak hasma nefsim.

Kalmaz ya elinden tutan
Zaman bir kara çığ yutan.
Allahtan kork, kuldan utan
Kendini hiç kasma nefsim.

Nasıl taşısın her hilkat
İnsanda bir haldir rikkat
Şekil gerek, öze dikkat
Yanlış yere basma nefsim.

Ne söylüyor ne diyor Hak
Cehenneme yoldur nifak.
Çok konuşma, övünçle tak
Diline bir tasma nefsim.
               Hamit Hayal

Tutan elim, gören gözüm er babam

Çözülmez bir hakikat var özünde.
Tutan elim, gören gözüm er babam.
Yol gösterir, yüceltir her sözünde
İnsan başka bir alemdir der babam.

Benzeseydim ona ben bir yanımla
Varlığımdır aşkım, ülküm, canımla.
Bir muamma, gelde şimdi tanımla
Üstümde gök, altımdaki yer babam.

Biliyorum döktüğü gözyaşında
Ömrün elbet en sonunda, başında.
Sevinç, sadet, hüznümüz var aşında
Süzüldükçe alnından her ter babam.

Sarsılmaz bir özğuvenle umutlu
Bahtiyarım ben seninle ve mutlu.
Babam benim, aziz insan ey kutlu
Sen olmazsan hayat bizi yer babam

Sensizlikte bilmiyorum ben neyim
Senden bana miras bunca deneyim.
Nice zorba güçlükler var, yeneyim
Geç önüme, yine bir ders ver babam.
                       Hamit Hayal

1 2 3 176