Güzelsin…

Güzelsin ey hüzün bu asri anda
Hiç kuşkusuz “Yani” kadar güzelsin.
Hisler yorgun, ümitler var bir yanda
Kalpler yakan “Cani” kadar güzelsin.

Kalbim sitem eder candan, öz teyit
Hüznüm ömür destanında bir beyit.
Gözlerinden perde inmiş her meyyit
İkna olmuş “Kâni” kadar güzelsin.

Bu hayattan her ne varsa bazında
Yakmak varmış demek alın yazında.
Kim ne buldu ise bilmem hazzında
Dile düşmüş “Mani” kadar güzelsin.

Yollar vardır hiç bitmez ve bıkılan
Küskünlüğüm son zirvedir çıkılan.
Gök kubbesi kahkahayla yıkılan
Her kadersiz “Bani” kadar güzelsin.

Her hakikat bir ders verir özünde
Hüküm vardır kaderin son sözünde.
En sonunda bir damla yaş gözünde
Neyleyim her “Fani” kadar güzelsin.
            Hamit Hayal / 12.10.2023

Zamanı yitirdim

Ömrüme bir bahar gelsin isterim
Bir eski zamanda eğlersin gönül.
Yine bugün zirvesinde histerim
Benim bu halime neylersin gönül?

Silinmiş zamanda muhtaçken ize
Şahlanmış hislerim gelmiyor dize.
Benim kaderimde yol çize çize
Hep böyle ferman mı eylersin gönül

Bir meçhul emelin peşinde koşum
Sözde isyanım var, özde bomboşum.
Yıllar sonra bile hâlâ sarhoşum
Neden ağlatmayı yeğlersin gönül?

Kiminle yaparsan yap zordur akti
Tadımlık diyorum bir tutam vakti.
Bir kelâm belki bir söz ömrün nakti
Nasıl ve nereden peylersin gönül?

Zamanı yitirdim, düşünce güçten
Sevgimi bekledin olmayan hiçten?
Neden bilmiyorum bu kadar içten
Eski bir şarkıyı söylersin gönül.
                  Hamit Hayal/ 09.06.2023

Seni…

Yaşanmış bir elim olay
Ben seni orda ararım.
Bana hiç gülmedi kolay
Ben seni zorda ararım.

Aşk ilahi, sevmek haktı
Nehir yatağından aktı.
Gönlümü bir firak yaktı
Ben seni korda ararım.

Özde umman, sözde engin
Hislerim var nice zengin.
Hüzün değdi, soldu rengin
Ben seni morda ararım.

Zaman kısa, bir içimde
Sevmek yüce, ben hiçimde.
Kalbimdesin, ta içimde
Ben seni burda ararım.
   Hamit Hayal / 06.01.2023

İnce bir sızıyla…

Dilerdim çilenin en zor deminde
Ömrümü ömrüne kat anneciğim.
Varlığın şimdi hür bir tül zeminde
Mesut ve bahtiyar yat anneciğim.

Verilmiş bir sözdür elbet aht-ı yar.
Sana kıldım ben gönlümü taht-ı yar.
Allah’a kavuşan her kul bahtıyar
Hasreti kalbinden at annecigim.

Sensiz boşluktayım, gözlerim sulu
Allah mağdur etmez vefakâr kulu.
Şu yorgun kalbime kederden ulu
İnce bir sızıyla bat anneciğim.

İsyankâr hislerim almıyor gemde
Maziden bir öykü gözdeki nemde.
Bir gün unutursam şu fani demde
Bana kaşlarını çat anneciğim

Ne iz ne işaret, köksüzler yurdu
Bir kanadı kırık göksüzler yurdu.
Bu âlem neden bir öksüzler yurdu
Sendin ömrümde tek tat anneciğim
               Hamit Hayal / 02. 05. 2021

1 2 3 208