Nesin sen?

Vefası olmayan bir el misali
Bakan anılardan başka nesin sen?
Dünyada var mı bir aşkın visali
Yakan anılardan başka nesin sen?

Kırılan kalbimle say beni sakat
Yokluğun koymadı bende bir takat.
Ben seni hep sevdim. Sevgili fakat
Sıkan anılardan başka nesin sen?

Bir engine dalar, düşlerim bazan
Onmaz dertlerim var hüzünle azan.
Gönlüme zamansız düştü bu hazan
Yıkan anılardan başka nesin sen?

Her hüznüm titretir gönül telimi
Bu kadar zor muydu tutmak elimi?
Sonsuz pişmanlığım, hala belimi
Büken anılardan başka nesin sen?

Bir arsız hayal mi koysam yerine
Gölgeler düşmez mi gözün ferine?
Sonunda hüzün var. Beni derine
Çeken anılardan başka nesin sen?

Alıp götürdüğün yeter özümden
Neden bahsedersin, hangi çözümden?
Her gün bir damla yaş olup gözümden
Akan anılardan başka nesin sen?
                              Hamit Hayal

Ele karıştın

Bir hançer misali işler derine
Karlı dağdan esen yele karıştın.
Sevip başkasını koymam yerine
Aşkın mevsiminde ele karıştın.

Kalbimi fetheden, gönlümü alan
Şimdi bir resimsin geriye kalan.
Bir tadımlık rüya, belki bir yalan
Sen benim gözümde sele karıştın.

Eski bir şarkısın telinde sazın
Yeniden demlenir baharda nazın.
Ezeli hükümdür, ardından yazın
Güz değince solan güle karıştın.

Oysa bu alemde aşkın en zoru
Hala çözülmeyen her sır bir soru.
Söndürdün içimde alevden koru
Sonunda bir avuç küle karıştın.
                        Hamit Hayal

Gönen akşamlarında
                                                                Bir meçhul sevgiliye

Aşkımız bir masala dönse de, tutkum benim
Bir alevden közün var Gönen akşamlarında.
Her aklıma düştükçe tutulur nutkum benim
Hasretimsin, özün var Gönen akşamlarında.

Nasıl sensiz kalarak başardım yalnızlığı
Hayaline dalarak aşardım yalnızlığı.
Bahtsız sokaklarında yaşardım yalnızlığı
Satır satır cüzün var Gönen akşamlarında.

Yıldızları toplayıp verdim avuçlarına
Seni sakladım düşte gönlümün uçlarına.
Aklına hiç geldi mi ak düşer saçlarına
Bir ebedi güzün var Gönen akşamlarında.

Sen yine aşka sığın, kiraz dudağın yansın
Benim yaralı kalbim hıçkırıkla uyansın.
Bu yalnız sokaklarda beni bir sen duyansın
Benim için hüzün var Gönen akşamlarında.

Aslında bir itiraf hicranları kusuşun
Alnıma ölüm yazar bir siperde pusuşun.
Sende tutsak olmuşum, aşka sağır susuşun
Verilmiş bir sözün var Gönen akşamlarında.

Kelepçeli düşlerde kalbimi aldın esir
Deniz gözlü sevgili sarhoşluğuma tesir.
Yazsam şiir eksiktir, yetmez dil ile nesir
Unutulmaz yüzün var Gönen akşamlarında.
                                        Hamit Hayal

Birgün sende seveceksin

Bir hakikat, biliyorum
Bir gün sende seveceksin.
Bahtın gülsün diliyorum
Bir gün sende seveceksin.

Gönlünün erdiği yaşta 
Kader vardır hep en başta.
Hak dilerse sever taşta 
Bir gün sende seveceksin.

Üzülme gül olsa sahte 
Dokunma yaptığın ahde.
Murat almayana “Ah.” De
Bir gün sende seveceksin.

Kapılsan aşk denen derde
Ne sır kalır ne bir perde.
Aşkın beklediği yerde.
Bir gün sende seveceksin.

Seraba su taşı benden
Tutsun diye aşı benden.
Bir öykü bu, başı benden.
Bir gün sende seveceksin.

Hamit Hayal / Gönen / 19.06.2019

1 2 3 183