Varmış

Mazinin çağıran sesidir bu ses
Silinmez izlerde dünümüz varmış.
Hatıralar dünden aldığım nefes
Her biri hoş sada ünümüz varmış.

İnsan geldi geçti, göç etti çağlar
Şimdi cihan harap, gönüller ağlar.
Bir talih hükmü bu, güz oldu bağlar
Demek gülecek ne günümüz varmış.

Değişen nedir ki, nedendir bu hâl
Kuvvet viran olmuş, kudretler muhal.
Bize göz kırparken bir zaman Zühal
Yükselen baht, açık önümüz varmış.

Mazide ne oldu, bir süzde şimdi
Daldığım rüyada gül güzde şimdi.
Gün geceye ermis, ay yüzde şimdi
Uzun, dualı bir ömrümüz varmış.

Talih dedim, tarihimde yazan bu
Bir gün yine bahar gelir, hazan bu.
Sanmıyorum ya bir hayal ya zan bu
Hakkı kucaklar bir gönlümüz varmış.
                  Hamit Hayal / 05.01.2023

Yolcusuydum ben

Ezeli sevdamla ben aska vurgun
Ne ince yolların yolcusuydum ben.
Bin yıllık hasretle bu deme kurgun
Deyince yolların yolcusuydum ben.

Ruhumla söyledim, çiledim dille
Nice hasretimde sevdam var ille.
Bir bahar gülünden nazenin sille
Yeyince yolların yolcusuydum ben.

Vefasız güllerin özü zalimde
Ömrün her senesi geçti talimde.
Kaderle baş başa, kendi halimde
Nevince yolların yolcusuydum ben.

En öksüz halimle kapıldım yele
Gözümde şehadet eden var sele.
Aşkın ilk mevsimi gönlümde tele
Değince yolların yolcusuydum ben.

Hep böyle çileli hep böyle içten
Varsa bir muradın, gel söyle içten.
Tanımsız, tarifsiz ve öyle içten
Sevince yolların yolcusuydum ben.
           Hamit Hayal / 07.07.2021

Yaşamak mı bu şimdi?

Bir güzelin sevincinde, hüznünde
Naz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
Ne diyeyim? Al yazmalı yüzünde
Yaz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bir vuslata sinelerde kalp atar
Çekip gider çöle doğru bir katar.
Kader böyle, yıldız doğar, gün batar
Tarz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bozkurtların yol aldığı savanda
Boş emeller su dövmektir havanda?
Bazen hayat çekilmez ve yavan da
Saz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

İnsanlığın ufkunu sis bürürken
Milletler var, zindanında çürürken.
Türk milleti kaderine yürürken
Haz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
                Hamit Hayal / 17.12.2022

Yoktur

İnsan bir rüyaya dalmadan bilse
Aşkta “Keşke”lerin denişi yoktur.
Her kim bu geçeği aklından silse
Hüzün yağmurunun dinişi yoktur.

Hüküm değişir mi ağlarsa köle
Dağlardan savrulur, düşersin çöle.
Nehirle çağlasan, dalsan da göle
Sevda yangının sönüşü yoktur.

Ömrünü verirsin geçersin serden
Bir türlü açılmaz sır denen perden.
Askın makamında en yüce yerden
Düşüşü var fakat inişi yoktur.

Her kim ki yazılmış kaderden köre
Sanmayın yanmadır göz göre göre.
Aşkın kanununda değişmez töre
Girilen bu yolun dönüşü yoktur.

              Hamit Hayal / 14.01.2023

Sevdim

Yaşananlar yalan dense kanarım
Zaman biter, yıllar yel olur gider.
Ne zaman aklıma düşsen yanarım
Kader gözlerimden sel olur gider.

Neyi bekliyorum, ben hâlâ neyi
O varken özlemem bir katre meyi.
Unutmak ne zormuş yaşanan şeyi
Hasretlerim bana el olur gider.

Değer mi bir vefa bilmez gül için
Yeniden başlamak neden ve niçin?
Zihnimde bir yangın, hep için için
Bütün hatıralar kül olur gider.

Şuphesiz başka her kaderin tonu
Maddenin özü yok, mananın sonu.
Sevdim yenilmez bir aşkla ben onu
Gönül bahçemizde gül olur gider.
                 Hamit Hayal / 10.01.2023

1 2 3 165