İçeriğe geç

Kategori: Adanmış Şiirler

Gönen akşamlarında

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

                                                                                                       Bir meçhul sevgiliye

Aşkımız bir masala dönse de, tutkum benim,
Bir alevden közün var Gönen akşamlarında;
Ne zaman sana dalsam tutulur nutkum benim,
Hasretimsin, özün var Gönen akşamlarında.

Nasıl sensiz kalarak başardım yalnızlığı,
Hayaline dalarak aşardım yalnızlığı;
Bahtsız sokaklarında yaşardım yalnızlığı,
Satır satır cüzün var Gönen akşamlarında

Yıldızları toplayıp verdim avuçlarına,
Seni sakladım düşte gönlümün uçlarına;
Aklına hiç geldi mi ak düşer saçlarına,
Bir ebedi güzün var Gönen akşamlarında

Sen yine aşka sığın, kiraz dudağın yansın,
Benim yaralı kalbim hıçkırıkla uyansın;
Bu yalnız sokaklarda beni bir sen duyansın,
Benim için hüzün var Gönen akşamlarında.

Aslında bir itiraf hicranları kusuşun,
Alnıma ölüm yazar bir siperde pusuşun;
Sende tutsak olmuşum, aşka sağır susuşum,
Unutulmaz yüzün var Gönen akşamlarında.

Kelepçeli düşlerde kalbimi aldın esir,
Deniz gözlü sevgili sarhoşluğuma tesir;
Yazsam şiir eksiktir, yetmez dil ile nesir;
Verilmiş bir sözün var Gönen akşamlarında.

                                 Hamit Hayal

Gül çocuk

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

Yüce gökten yıldız yağsın tahtına,
Yüreğine ben ereyim gül çocuk.
Kader yazsın hükümranlık bahtına,
Sana gönül ben vereyim gül çocuk.

Yarın senin, gelecek her çağla sen,
Yenilsen de aşka umut bağla sen;
Bu dünyada ne üzül ne ağla sen,
Güldüğünü ben göreyim gül çocuk

Sır kalır mı hakikate rücunda,
Belki yangın yüreğinin ucunda;
Bir âlem ol gönüllerin burcunda,
Saadetler ben dereyim gül çocuk

Bir başkasın ömrümde yer edeli,
Sende gönül ne mecnundur, ne deli
Düşmek, kalkmak yaşamanın bedeli,
Şu gönlüne ben gireyim gül çocuk

Vefasızlar döner eski sözünden,
Ağlatırlar, yaşlar iner gözünden;
Seveceksin sende bir gün özünden,
Seni mutlu ben göreyim gül çocuk.

Yuvasına dönsün kuşlar rüyanda,
Hicran bitsin, sevda ile hülyanda;
Bir vuslata giden yolu dünyan da,
Ayağına ben sereyim gül çocuk.

Yüce gökten yıldız yağsın tahtına,
Yüreğine ben ereyim gül çocuk.
Kader yazsın hükümranlık bahtına,
Sana gönül ben vereyim gül çocuk.

Hamit Hayal / Gönen / 18.02.2013

İlayda

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

 

                        İlayda Arovacıklı’ya

Senden önce böyle yanmadı içim,
İlayda, gözlerin bir engin çocuk;
Nice gözler gördüm kanmadı içim,
Duygular denizi ey rengin çocuk.

Yolların olsa da uzun ve ince,
Eminim aşarsın bir gün sevince.
Güzel bir kaderle gönülden nice,
Varlık savaşında sen yengin çocuk.

Tazesin, dalında daha gonca gül,
Ne hicranlar yaşa, ne dertten üzül;
Bir gün yakacaksın sende bir gönül,
Âlemde bulunmaz bir dengin çocuk.

Tüm kalbi sevgiler bak senin için,
Şafak senin için, hak senin için;
Bu yalan dünya da ak senin için,
Biliyorum gönlün hep zengin çocuk.

Hakikat sırrını çözmekse ahtın,
Başında tacınla gönüller tahtın;
Yolun açık olsun, yücelsin bahtın,
İlayda, ey baki, ey bengin çocuk.

                               Hamit Hayal

Mehlika’m

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

                             Mehlika Nur’a

Kader bağlayınca böyle bağlarmış,
Yolumuz bir, ayrılık yok Mehlika’m.
Bir kaderle aşmak var şu çağları,
Sana olan sevgim ne çok Mehlika’m.

Hergün “baba ellerimden tut” desen,
Ne ben hasret çeksem keşke ne de sen.
Ömrün manasında hayat renk, desen,
Özümde ki ateşi yak Mehlika’m

Her ümidin, her hayalin, her rüyan,
Mesut ve bahtiyar, mutlu bir dünyan;
Hiç Bitmesin, uzun olsun her rüyan,
Başın hep dik ve yüzün ak Mehlika’m.

Alem mihnet oldu sen nur gözüme,
Binbir ilham ile doldun özüme.
Kudret kattın yüreğimden sözüme,
Sende birgün bir gönül yak Mehlika’m.

Kuşanmışsın bir mukaddes tülde sen,
Binbir çiçek, her sevdakâr gülde sen;
Şavkı vurmuş ay simanla gülde sen,
Merhamet et, rahmetle bak Mehlika’m.

Tutan elim, gören gözüm ay yüzlüm,
Hilal kaşlı, gök değirmi, yay yüzlüm;
Bir ömür hiç mahzun olma hay yüzlüm,
Yüce talih, baht versin Hak Mehlika’m.

                              Hamit Hayal

Feride’m

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

                                                Feride'ye

Düşüm biter, hülyam sona erdi mi?
Gözyaşımı kimse silmez Feride’m.
Benim yüreğimde ince derdimi,
Senden başka kimse bilmez Feride’m.

Bir şarkısın dilde bitme bir daha,
Al tut ellerimden itme bir daha.
Özümde kal artık gitme bir daha,
Sen gidersen yüzüm gülmez Feride’m.

Bugün yada yarın, muhakkak birgün,
Kimi hicret eder kimisi sürgün;
Gözümün önünde gül yüzün hergün,
Bir giden bir daha gelmez Feride’m.

Sağım kuşatılmış, yenilmiş solum,
Mana menzilinde meçhule yolum.
Bir hakikat olsa da hep şu ölüm,
Sevgi ölmez, seven ölmez Feride’m.

İfşa etsen yüreğimde saklımı,
Çok zamandır sana taktım aklımı.
Her yarayı saran zaman haklı mı?
Zihnimde ki resmin solmaz Feride’m.

Şu gönül kapımı çalsa bir arif,
Varlık yokluk nedir etse bir tarif.
Var mı senden başka güzel ve zarif,
İçimde bir boşluk dolmaz Feride’m.

Kimbilir şimdi sen kimde ve nerde,
Düşümü dolduran bir sır bir perde;
İnsan değişsin der, ümit ederde,
Başka kaderimiz olmaz Feride’m.

                            Hamit Hayal                      

Nihansın Özge’m

Kategori: Adanmış Şiirler, ve Şiirler

                                                                           Özge Y…

Bir engin kudretle bağlar öz sende,
Nihayet ya sonsuz, ya ansın Özge’m;
Bağışlar bir gönül, ağlar göz sende,
Nice düşlerde sen bir hansın Özge’m.

Kirpiğin ok olur, yayın kaşından,
Sen her ağladıkça gözün yaşından;
Hayat bu geçecek sevda başından,
Sevilmeye layık dilhansın Özge’m.

Hayatından bir hatıra ver bana,
Hayat denen yolda kalsan er bana;
Rüzgarlar çağırır, yeller der bana,
Bir gönül yurdunda ilhansın Özge’m.

Bir isim kalacak elbet senden şan,
Gönüller cennetin, sevgiden nişan;
Kudrete bürünmüş bir zat-ı zişan,
Kaderden bir güzel cihansın Özge’m.

Başın dik, yüzün ak, bağla arından,
Bir gül at yoluma dostluk varından;
Ne dünde kal derim ne geç yarından,
Dağlarda bir çiçek reyhansın Özge’m.

Bu yolun sonunda ne var sor artık,
Yarın bir meçhuldür, hayra yor artık;
Şimdi gideceksin kalman zor artık,
Bir gül bahçesinde gülhansın Özge’m.

Bir ümit ol, dostça ışık yak desem,
Bir yıldız ol bana gökten ak desem;
Duyar mısın “dön arkana bak” desem,
Esrara bürünmüş nihansın Özge’m.

               Hamit Hayal / Gönen / 19.11.2009

                          Dilhan:İçten, samimi
                          Gülha   n:En güzel gül
                          İlhan:Devletin başı
                          Nihan:Gizli,saklı
                          Özge:Güzelliğin ötesinde olan, iyi, güzel, yiğit, cesur
                          Reyhan:Bir çiçek adı

 

Yasal Uyarı: Bu site de yayınlanan şiirler üzerinde ki tüm haklarımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca saklıdır. Sitemizde yayınlanan tüm şiirler yazar adı ve alıntı yapılan sayfaya bağlantı yapılarak kullanılabilir.