Sen varsın

Değişmez bir kanun kaderin izi
Sanatkârın özeninde sen varsın.
Bakıpta görmeyen kör etme bizi
Kainatın düzeninde sen varsın.

Sensiz içi boştur unvanın, sanın
Yurdu sende zikrettiğim lisanın.
Kalp gözüyle bakıp gören insanın
İdrakinde, izanında sen varsın.

Senden almış her misali baniler
Hiç kuşkusuz iman etti kaniler.
Kaderine not düşülmüş faniler
Kalem olup yazanında sen varsın.

Şekil, şema, mana yüklü resimin
Özü sensin her manidar isimin.
Nişaneler taşıyan dört mevsimin
Baharında, hazanında sen varsın.

Kim ulaştı bahtiyardır ilk nura
Fatiha’yla tırmandılar son sura.
Saf saf olmuş gönülleri huzura
Davet eden ezanında sen varsın.

Hiç hükmü yok insan yiyen tüzenin
Ne farkı var bir çöplükten düzenin?
Yüce Rabbim mazlumları ezenin
Tartılacak mizanında sen varsın.
                          Hamit Hayal

Geceye gün ermez

Sensiz zamanları yorgun ve yılgın
Bilmem ki ben nasıl aşarım annem.
Neye küsmedeyim ve neden çılgın
Sana bin hasretle yaşarım annem.

Hayat bir elekte durmadan eler
Hangi emelim var, hasretim neler?
Her biri bir kahır, yorgun seneler
Nasıl gelip geçer, şaşarım annem.

Şimdi bir masalda tattığım çağlar
Üstüme gelirde, yol vermez dağlar.
Bazen de içimde bir çocuk ağlar
İsyankar bir ruhla taşarım annem

Kim güler yüzüme kim kapı açar
Geceye gün ermez, uykular kaçar.
Kırgın bir gönülle derbeder, naçar
Kalmaksa hayatta, başarım annem
                               Hamit Hayal

Nesin sen?

Vefası olmayan bir el misali
Bakan anılardan başka nesin sen?
Dünyada var mı bir aşkın visali
Yakan anılardan başka nesin sen?

Kırılan kalbimle say beni sakat
Yokluğun koymadı bende bir takat.
Ben seni hep sevdim. Sevgili fakat
Sıkan anılardan başka nesin sen?

Bir engine dalar, düşlerim bazan
Onmaz dertlerim var hüzünle azan.
Gönlüme zamansız düştü bu hazan
Yıkan anılardan başka nesin sen?

Her hüznüm titretir gönül telimi
Bu kadar zor muydu tutmak elimi?
Sonsuz pişmanlığım, hala belimi
Büken anılardan başka nesin sen?

Bir arsız hayal mi koysam yerine
Gölgeler düşmez mi gözün ferine?
Sonunda hüzün var. Beni derine
Çeken anılardan başka nesin sen?

Alıp götürdüğün yeter özümden
Neden bahsedersin, hangi çözümden?
Her gün bir damla yaş olup gözümden
Akan anılardan başka nesin sen?
                              Hamit Hayal

Ele karıştın

Bir hançer misali işler derine
Karlı dağdan esen yele karıştın.
Sevip başkasını koymam yerine
Aşkın mevsiminde ele karıştın.

Kalbimi fetheden, gönlümü alan
Şimdi bir resimsin geriye kalan.
Bir tadımlık rüya, belki bir yalan
Sen benim gözümde sele karıştın.

Eski bir şarkısın telinde sazın
Yeniden demlenir baharda nazın.
Ezeli hükümdür, ardından yazın
Güz değince solan güle karıştın.

Oysa bu alemde aşkın en zoru
Hala çözülmeyen her sır bir soru.
Söndürdün içimde alevden koru
Sonunda bir avuç küle karıştın.
                        Hamit Hayal

Gönen akşamlarında
                                                                Bir meçhul sevgiliye

Aşkımız bir masala dönse de, tutkum benim
Bir alevden közün var Gönen akşamlarında.
Her aklıma düştükçe tutulur nutkum benim
Hasretimsin, özün var Gönen akşamlarında.

Nasıl sensiz kalarak başardım yalnızlığı
Hayaline dalarak aşardım yalnızlığı.
Bahtsız sokaklarında yaşardım yalnızlığı
Satır satır cüzün var Gönen akşamlarında.

Yıldızları toplayıp verdim avuçlarına
Seni sakladım düşte gönlümün uçlarına.
Aklına hiç geldi mi ak düşer saçlarına
Bir ebedi güzün var Gönen akşamlarında.

Sen yine aşka sığın, kiraz dudağın yansın
Benim yaralı kalbim hıçkırıkla uyansın.
Bu yalnız sokaklarda beni bir sen duyansın
Benim için hüzün var Gönen akşamlarında.

Aslında bir itiraf hicranları kusuşun
Alnıma ölüm yazar bir siperde pusuşun.
Sende tutsak olmuşum, aşka sağır susuşun
Verilmiş bir sözün var Gönen akşamlarında.

Kelepçeli düşlerde kalbimi aldın esir
Deniz gözlü sevgili sarhoşluğuma tesir.
Yazsam şiir eksiktir, yetmez dil ile nesir
Unutulmaz yüzün var Gönen akşamlarında.
                                        Hamit Hayal

1 2 3 196