İnce bir sızıyla…

Dilerdim çilenin en zor deminde
Ömrümü ömrüne kat anneciğim.
Varlığın şimdi hür bir tül zeminde
Mesut ve bahtiyar yat anneciğim.

Verilmiş bir sözdür elbet aht-ı yar.
Sana kıldım ben gönlümü taht-ı yar.
Allah’a kavuşan her kul bahtıyar
Hasreti kalbinden at annecigim.

Sensiz boşluktayım, gözlerim sulu
Allah mağdur etmez vefakâr kulu.
Şu yorgun kalbime kederden ulu
İnce bir sızıyla bat anneciğim.

İsyankâr hislerim almıyor gemde
Maziden bir öykü gözdeki nemde.
Bir gün unutursam şu fani demde
Bana kaşlarını çat anneciğim

Ne iz ne işaret, köksüzler yurdu
Bir kanadı kırık göksüzler yurdu.
Bu âlem neden bir öksüzler yurdu
Sendin ömrümde tek tat anneciğim
               Hamit Hayal / 02. 05. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir