Hükümden ağırdın, çileden zordun

Bırakmadın bana bir söz bir hece
Kavurup götüren bir yel gibisin.
Tufanlar yağmış ta sanki her gece
Savurup götüren bir sel gibisin.

Aşkın gecesine tutulan ışık
Kurulan cümleler kadar zor ve şık.
Ben sana kalbince meftun bir âşık
Sen selamsız geçen bir el gibisin.

Yıllardır bu böyle, değil ki bir an
Daha yıllar geçse sönmez bu niran
Ben yenik yıkılmış, kalbimce viran
Sen süslü bahçede bir gül gibisin.

Ümidim diriydi, hayallerim sağ
Zaman hicret etti, kalmadı o çağ.
Nerde bülbül, hani o şefkatli bağ
Duygusuz, hissetmez bir çöl gibisin.

Gücümü tükettin, nefsimi yordun
Hükümden ağırdın, çileden zordun.
Bir zaman içime düşmüş bir kordun
Alevsiz, dumansız bir kül gibisin.

Hamit Hayal / Gönen / 31.01.2016

Vatan sevmek elbet aşkın en zoru

                                     Türkün sonsuzlaşan çocuklarına

Sonsuzluk yolunda belki bir fasıl
Ebedi bir yaza hazan şehidim.
Daha ne gördün sen, cennet var asıl
Der mutlu bir kader yazan şehidim.

Kalbinde taşırdın ateşten koru
Vatan sevmek elbet aşkın en zoru.
Cevabını buldu şimdi her soru
En güzel sevgili Nazan, şehidim.

Omuzda taşınan her ölüm yükte
Ürper bu imandan, ey küfür ürk te.
Var olmak sırının hikmeti Türk’te
Aşkın bengi taşa kazan, şehidim.

Varsın ateş dolsun neslimin koynu
Emin ol bükülmez yetimin boynu.
Kuvvet ve kudretle her kirli oynu
Coşkun bir imanla bozan şehidim.

Dile gelin dile ey kalpsiz taşlar
Düşer mi bu vatan, düşse dik başlar.
Bir engin hasrettir gönülde yaşlar
Gözümden damlarsa bazen, şehidim.

Hamit HAYAL / Gönen / 29.01.2016

Bize düşen yanmak olsa da hüküm

Kalbimin çilesi, ebedi yüküm
Sevgili, ben yine seni severdim.
Bize düşen yanmak olsa da hüküm
Sevgili, ben yine seni severdim.

Ne sevdalar aldı ne aşka sığdın
Önüme aşılmaz hasretler yığdın.
Üstüme dağlardan düşen bir çığdın
Sevgili, ben yine seni severdim.

Yıkımmış bir gülün bülbülü terki
Neyleyim ben senden olmayan erki.
Bu ibret nefsime hep şunu derki
Sevgili, ben yine seni severdim.

Seninle aramda bir sevmek akti
Bakışın saadetin en sonsuz nakti.
Ayrılık olsa da bir akşam vakti
Sevgili, ben yine seni severdim.

Ta fecrin vaktine kadar her gece
Bir huzur bırakmaz, beni yer gece.
“Ölüm budur işte, sevmek”: der gece
Sevgili, ben yine seni severdim.

Meyledemem birkaç cümlelik aha
Yıldızlar ötede, küsmek zor mah’a
Kader yazmayacak belki bir daha
Sevgili, ben yine seni severdim.

Hamit Hayal / Gönen / 28.01.2016

Bu dünyanın değil mümini handan

Bir yenik sevdayla bitti son sefer
Mehter hicranları vuruyor şimdi.
Sonsuz uykusunda yalnız bir nefer
Hüzünle kalbimi buruyor şimdi.

Talih bize çok mu gördü yaşamı
Zafer sarhoşunun vurgun akşamı.
Bağdat’ı kaybettik, yitirdik Şam’ı
Gözümde yaş yeni kuruyor şimdi.

Yükseliş düşüşe evrildiği gün
Yönümün geriye çevrildiği gün.
Zafer taçlarının devrildiği gün
Hatıramda taze duruyor şimdi.

Ne ruhum ayakta, yücede ne ser
Kim ölmeyi ister, kim ümit keser?
Yorgun coğrafyamda gam yeli eser
Nerde kaldım diye soruyor şimdi.

Bu dünyanın değil mümini handan
Kaldı mı nur için geçecek candan?
Mazlumlar ağlarken zalim bir yandan
Kim bilir ne düşler kuruyor şimdi.

Gelmiyor içimden koyulmak işe
Çare yok ağzımda dökülen dişe.
Ne zaman yol döner yeniden Niş’e…
Bu hikâye beni yoruyor şimdi.

Hamit HAYAL / Gönen / 27.01.2016

Elveda dünyanın hüzün çağına

Sırrını çözmüşüm ben her nihanın
Nice müşkülleri aşarken düşün.
Ey seven! Sen beni yüce cihanın
Paslı efkârından taşarken düşün.

Neşe ve hüzünle her gelip geçen
Belki de;”Pişmanım”, der gelip geçen.
Verilmiş bir ömrü yer gelip geçen
Beni şu hallere şaşarken düşün.

Doğruluk ideal bir fikir iken
Ya olursa kalbe batan bir diken.
Dünya yıkılırken bir fidan diken
Hak ile vuslata koşarken düşün.

İbret olsun derim ölen sağına
Batıl tasavvurun düşmek ağına…
Elveda dünyanın hüzün çağına
Kıbleye yönelmiş, yaşarken düşün.

Kimler neye açtır, kim neye tokta
Her tadımlık ömrün sonu bir nokta.
İnandık amenna, korkumuz yokta
Şu dünya gözümden düşerken düşün.

Hamit Hayal / Gönen / 23.01.2016

1 2