Bir hüzünse kalan, aşk olmaz olsun

Düşlerde kaldın sen, bir acı gerçek,
Beni benden alan, aşk olmaz olsun.
Düş artık yakamdan, yaramdan el çek,
Neden ömrüm talan, aşk olmaz olsun.

Alır gider yollar ben gamsız uysam,
Senin her kahrına minnet mi duysam?
Sevgilim gözünde eğer ben buysam,
Gurbetlere salan, aşk olmaz olsun.

Neden ağlar insan, sevmekle neden,
Ruhun hicranında yandı bu beden.
En sonunda beni bir mecnun eden,
Gözümde yaş olan, aşk olmaz olsun.

Sende ki hiç iflâh olmaz bir huymuş,
Ne zaman yüreğin sevip, his duymuş?
Keşke bilsem aşkın kanunu buymuş,
Yıllarımı çalan, aşk olmaz olsun.

Neye değer yakışınla kınanmak,
Bir daha istemem aşkla sınanmak.
Zor olacak bundan sonra inanmak,
Bir hüzünse kalan, aşk olmaz olsun.

Sonunda hep seni düşlerken güya,
Kimin için gördüm ben bunca rüya?
Varsın viran olsun kurduğum dünya,
Madem sonu yalan, aşk olmaz olsun.

Hamit Hayal / Gönen / 31.03.2014

Özüne düştü mü sevgim, diyorsun

Özüne düştü mü sevgim, diyorsun,
Benim her halimden belli değil mi?
Bir dertsin içimde, her gün yiyorsun
Benim her halimden belli değil mi?

Ömründe var mı bir ağlama faslı,
Ey Kerem düşünde can yakan Aslı?
Ardından gül soldu, yüreğim yaslı
Benim her halimden belli değil mi?

Taze bir yaprağın tutunduğu dal,
Bir gün yeşil giyer, donanmaz mı al.
Ümidim tükendi, yorgun düştü hâl,
Benim her halimden belli değil mi?

Bir mana kazandı varlığım hiçten,
Deniz gözlerinde tutkum var içten
Sen beni tükettin, düşürdün güçten,
Benim her halimden belli değil mi?

Ferhat Şirin için dağları yarmış,
Bir zaman aşklarda güzellik varmış.
Beni senden kalan duygular sarmış,
Benim her halimden belli değil mi?

Aşkın dört mevsimi gözden akışta,
Tutukluyum ben aşk denen yakışta.
Gönlüm kaldı bir sevdakâr bakışta,
Benim her halimden belli değil mi?

Hamit Hayal / Gönen / 28.03.2014

Hürsün yüreğimden uç sevdiğim, uç

Her gece ağlatan bir yasak düşte
Ne olur perdeyi aç sevdiğim, aç.
Sevince anlarsın, sen de bir düşte,
Kalbim seni ister, aç sevdiğim aç.

Gül kokusu topraklara sinince,
Bu şehirde bir gün yağmur dinince;
Beklediğim himmet gökten inince,
Taht sahibi ister taç sevdiğim, taç.

Hasreti çiz, ayrılığı sil yeter,
Seni sevdiğimi bir sen bil yeter.
Özünde bir hüküm varsa, dil yeter;
Bir hayalsin benden kaç sevdiğim, kaç.

Ebedidir, geri almam sözümü,
Başkasına haram kıldım özümü.
Ben seninle açtım aşkta gözümü,
Dünya benim için hiç sevdiğim, hiç.

Anladım ki biter bunca yol sen de,
Ahım tutsun, gül misali sol sen de;
Benden beter aşka duçar ol sen de,
Yansın bir ateşte iç sevdiğim, iç.

Hayal edip, nice düşte gördüğüm,
Nice kopmaz bağlar ile ördüğüm;
Bir gün çözülecek bu zor kördüğüm,
Sen de bu yoldan gel geç sevdiğim, geç.

Yüreğimin gurbetinde gül açar,
Sana sevgim baki, fakat dil naçar.
Peşine düştüğüm bir gölge kaçar,
İşlediğin bunca suç sevdiğim, suç.

Hasretime aşkın şavkı vururken,
Neden bu ayrılık neden, dururken?
Yıllar sonra gözyaşlarım kururken,
Hürsün yüreğimden uç sevdiğim, uç.

Hamit Hayal / Gönen / 26.03.2014

Çatlayan dudağım kurur hemşerim.

Bir vatan türküsü vurunca sazlar,
Memleket duyduğum gurur hemşerim.
Bir vuslat düşüm var, tez gelsin yazlar,
Hicran duyar kalbim, durur hemşerim.

Bende hasreti var geçen çağların,
Esirim kalbimde kopmaz bağların.
Zirvesi göklerde yüce dağların,
Gölgesi yüzüme vurur hemşerim.

Anladım ne imiş manası aşkın,
Yanık gönlüm yıllar yılı hep taşkın.
Bunca yol var uzun, her adım şaşkın,
Bir vatan düşünde yürür hemşerim.

İnsanda kaderdir, dönüş var asla,
Ömrümüz geçerken sürgünde yasla;
Dün başkaydı bugün yol başka fasla,
İçimiz bir dertle çürür hemşerim.

Aklıma düşünce tutulur nutkum,
Bir gonca gülüne bağlanmak utkum.
Yenilmez bir demde memleket tutkum,
Kalbimi bir hüzün bürür hemşerim.

Beklerken bir iki kapılı handa,
Benim ne ümidim var ki şu anda?
Bir yanda memleket, hasret bir yanda,
Çatlayan dudağım kurur hemşerim.

Hamit Hayal / Gönen / 22.03.2014

1 2 3