Dünyada gördüğün ne varsa süstü

Nefsim senin için ceylan bakışlı,
Neden âlemin kör, yüreğin sönük?
Kimi sana meftun, kimisi mecnun,
Nicedir yönümüz hep sana dönük.

Aslında bu hayat hep bizi dener,
Varsın her isteyen dünyaya kansın;
Bu mülkün sultanı, kuvvet mi ener,
Bilmeyen ne için ve neden yansın?

Sensin gönlümüzde bir tek sevgili,
Var mı senden başka sonsuz anılmış
Neden bitmez kulda istek sevgili,
Neden kalp hüsranda, diller yanılmış?

Elemde ne varsa, emelde odur,
Hâlâ anlamadın aşk neden ırak;
Zirvede aşk varsa, temelde odur,
Yeter ki sevgiden bir eser bırak.

Nice üryan gelir, libas giyemez,
İnsan neden mağrur, erilmez baştır?
Neden kimisi hiç sevgi diyemez,
Neden bazı kalpler bir kara taştır?

Ey sabır, ağrıyı dindiren acı,
Varmıdır dünyada nefsimden beter?
Ey nefsim sultan ol, giy aşktan tacı,
Sana bu dünyada bir ölüm yeter.

Derim ki ey nefsim gerçeği ara,
Dünyada gördüğün ne varsa süstü.
Neden hep mahzunsun düşünce dara,
Neden hayat denen şey sana küstü?

                       Hamit Hayal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.