Aşk gözlerinde renk, saçında biçim

Yüreğimi bir emanet bıraksam,
İhtirasla sarar mıydın, sevdiğim?
Gözden uzak, gönlünden de ıraksam,
Gurbet gurbet arar mıydın sevdiğim?

Bir vuslatın rüyasına dalmışım,
Say ki beni senden murat almışım;
Göçen göçtü, ben menzilde kalmışım,
Halim nice, sorar mıydın sevdiğim?

Saklar seni yüreğinde tül Aslı;
Bir goncadan başka neydi gül Aslı,
Kerem yandı, şimdi artık kül Aslı;
Ömrümüzü karar mıydın sevdiğim?

Kapat perdeleri, süzün gözümden,
Sakın düşme ölsem bile sözümden;
Aşkın sırrı çözülseydi özümden,
Nice düşler kurar mıydın sevdiğim?

Sen gittin gideli viran bu şehir,
Bilmem kim ettiyse vuslatı tehir;
Gönül mahpusunun kahrı bir zehir;
Gül düşünde yorar mıydın sevdiğim?

Felek bühtan etsin, ayrılık yaksın;
Durmasın gözyaşım, bir ömür aksın,
Gözümde perde var, yüreğim baksın,
Yine beni kırar mıydın sevdiğim?

Varlığına nasıl derim hiçtensin,
Sen ezelden beri böyle içtensin;
Neden bana aşktan zehir iç densin,
Ölümüme karar mıydın sevdiğim?

Gülnaz mevsiminde ısınır içim;
Sen bende ki özüm, ben sende hiçim,
Aşk gözlerinde renk, saçında biçim,
Benim için tarar mıydın sevdiğim?

              Hamit Hayal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.