İnsana bir daha gülmez mi kader?

İstersen gönlüme gir ağlat beni,
Bunca günahım var, silmez mi kader?
İstersen bir gönül ver bağlat beni,
Ben seni sevmişim, bilmez mi kader?

İlkten sona gider aşkın katları,
Varmıdır elemden başka tatları?
Gönül menzilinde yordum atları,
Çağırsam imdada gelmez mi kader?

Hatırla aşkımız eski bir bağıt,
Nicedir dilimde bir sessiz ağıt;
Elim bir hikâye ve bir kaç kâğıt,
Yırtıp parça parça dilmez mi kader?

Bilme beni hasret ömrümü yerken,
Nasıl yenildim ben bu aşkta erken?
Mevsimler tükendi; “Vakit ne? “derken,
Ölürüz, bizimle ölmez mi kader?

Bir yüzü karardı, bir yüzü kaldı,
Bir mana, bir meal, bir özü kaldı;
Okundu bu aşkın son cüzü kaldı,
İnsana bir daha gülmez mi kader?

                      Hamit Hayal

Döneni görmedim gittiği yerden

Ezelden hüküm var ölüm tatmaya,
Bizden alacağın bir can mı kalır?
Sonunda koynuna girip yatmaya,
Söyle kara toprak, bir an mı kalır?

Seneler tükendi, yaş bilmem ki kaç,
Kaldı mı nefsimden verilmedik baç;
Aç bana koynunu kara toprak aç,
Hancıdan geriye bir han mı kalır?

Ölüm muhakkaktır, gelecek başa,
Sığınmak isterken bir damla yaşa;
Gözlerim dalar bir dikili taşa,
Nişanem silindi, bir şan mı kalır?

Ölüm ne geç gelir ya da ne erken,
Ne çabuk tükendi bir ömür derken;
Ben kendi halimde ömrümü yerken,
Zaman, mekân ya da bir yan mı kalır?

Kimi hasretince dilinip gitti,
Kimi şöhretince bilinip gitti;
Bir iz bırakmadı, silinip gitti,
Dünyada sultanlar, bir han mı kalır?

Varmıdır dünyada düşmedik derde,
Korkağa dokunur, değmez mi merde;
Kader hüküm kılar düşer bir perde,
Esrarı çözüldü, nihan mı kalır?

Ne canlar var idi, baş eğmez erden,
Yer ile göklerden, bilmeyiz nerden;
Döneni görmedim gidilen yerden,
Her biri sonunda üryan mı kalır?

                 Hamit Hayal

Koyu bir yalnızlık demle bu akşam

İçerim gözümde nemle bu akşam,
İlk şimşek çakmadan çeker giderim;
Koyu bir yalnızlık demle bu akşam,
Gözünden akmadan çeker giderim.

Ömrüme acılar katar ya boş ver,
Kalbim hasretinle atar ya boş ver;
Yine güneş doğar, batar ya boş ver,
Kalbini yakmadan çeker giderim.

Bir bahar dalında açan al gülüm,
Sakın deme bana artık kal gülüm;
Neden hep perişan bende hal gülüm,
Ardıma bakmadan çeker giderim.

Gecenin koynuna bırak sevdanı,
Kalbime düşmeyen ırak sevdanı;
Neyleyim ben aşksız çorak sevdanı,
Sessiz ve sıkmadan çeker giderim.

Ne zaman siteme dönerse sözün,
Ne zaman bakıp da görmezse gözün;
Ne zaman aşkımla yanmazsa özün,
Dünyanı yıkmadan çeker giderim.

Aşkın bu ahvali bende ne biçim,
Yağmura tutuldum ıslandı içim.
Kimim ben gözünde, belki bir hiçim,
Aklından çıkmadan çeker giderim.

Sevda şarkıları çalsın bu akşam,
Gözlerim ufkuna dalsın bu akşam;
Bu akşam, masalda kalsın bu akşam,
Sen benden bıkmadan çeker giderim.

İçerim gözümde nemle bu akşam,
İlk şimşek çakmadan çeker giderim;
Koyu bir yalnızlık demle bu akşam,
Gözünden akmadan çeker giderim.

                         Hamit Hayal

Sen benim içimde aşkı öldürdün

Gökteki yıldızlar kadar ıraktın,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.
Ardında aşılmaz bir çöl bıraktın,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Bir kadere döndü taşınmaz yüküm,
Bahtımı zorlayan isyankâr hüküm;
Altımdan yer kaydı, sarsıldı göküm,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Anlarsın sende bir ateşe dokun,
Bir zaman kalbimi delmişti okun;
Bir gül cevherinden hüccetti kokun,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Hanlar içinde han, özeli sendin,
Nice güzellerin güzeli sendin;
Bu aşkın ebedi, ezeli sendin,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Vuslatı Olmayan aşk biter güzün,
Artık bir ömürlük bende ki hüzün;
Bir güz şafağına bürünmüş yüzün,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Aşkın kitabını açtım bir baktım,
Ne zaman gözünden yaş olup aktım;
Oysa ben aklımı hep sana taktım,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Yüreğimden sildim sensiz ahtımı,
Bir elem duymadan sarstın tahtımı;
Kim ak eder artık kara bahtımı,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Hasretin dilimde olsa da ağıt,
Kalmadı sözümüz, çözüldü bağıt;
Bütün mektupların sararmış kâğıt,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Bilmezdin gönlümde derdim mi saklı,
Sevdayı terk ettim, aşka yasaklı;
İster kader olsun, ister sen haklı,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Benim bu dünya da ne gözüm kalsın,
Bırak söyleyecek bir sözüm kalsın;
Belki bir gün sever bir özüm kalsın,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Dudağı goncadan, ey kaşları yay,
Bu aşkın sonuna kaç gün kaldı say;
Resimler solmadan , sislenmeden ay,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Bilseydin ne imiş ölümden farkı,
İnleyip duruyor ayrılık çarkı,
Hâlâ dolmadı mı gözünün arkı,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

Ey beni aşkından ağlatan melek,
Sevdan bir değirmen, ayrılık elek;
Artık bundan sonra gülmesin felek,
Sen benim içimde aşkı öldürdün.

                 Hamit Hayal

Gözlerin kalbime değdiği anda

Gözlerin kalbime değdiği anda,
Gördüm ki aşk sende bir naza döndü;
Dedim ki ey gönlüm var biraz yanda,
Ömrümün her anı bir yaza döndü.

Bugün yeşil düştü bahçemde dala,
Gönül çiçeklerim büründü ala;
Aşkın şafağına kaç saat kala,
Verilmiş her vaat bir söze döndü.

Bir hüzün değerse gözlerime bak,
Bir çıkmaza girsem ağla benle ak;
Bu günah kimdedir, kimden yana hak,
Ümitler en başa, ta öze döndü.

Dedim ki bir gölge düşer bu aşka,
Nice hasretlerden bu hasret başka;
Ne seni bilseydim, sevseydim keşke,
Her anın giderek bir gize döndü.

Bir selam, bir nefes ya da bir el ol,
Gönül dağlarımı yıkan bir yel ol,
Mevsimler dönüyor, gözümde sel ol,
Bu aşk hayalimde bir güze döndü.

Hamit Hayal

1 2 3 11