Yaşamak mı bu şimdi?

Bir güzelin sevincinde, hüznünde
Naz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
Ne diyeyim? Al yazmalı yüzünde
Yaz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bir vuslata sinelerde kalp atar
Çekip gider çöle doğru bir katar.
Kader böyle, yıldız doğar, gün batar
Tarz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

Bozkurtların yol aldığı savanda
Boş emeller su dövmektir havanda?
Bazen hayat çekilmez ve yavan da
Saz olmadan yaşamak mı bu şimdi?

İnsanlık ufkunu sisler bürürken
Milletler var, zindanında çürürken.
Türk milleti kaderine yürürken
Haz olmadan yaşamak mı bu şimdi?
                Hamit Hayal / 17.12.2022

Yoktur

İnsan bir rüyaya dalmadan bilse
Aşkta “Keşke”lerin denişi yoktur.
Her kim bu geçeği aklından silse
Hüzün yağmurunun dinişi yoktur.

Hüküm değişir mi ağlarsa köle
Dağlardan savrulur, düşersin çöle.
Nehirle çağlasan, dalsan da göle
Sevda yangının sönüşü yoktur.

Ömrünü verirsin geçersin serden
Bir türlü açılmaz sır denen perden.
Askın makamında en yüce yerden
Düşüşü var fakat inişi yoktur.

Her kim ki yazılmış kaderden köre
Sanmayın yanmadır göz göre göre.
Aşkın kanununda değişmez töre
Girilen bu yolun dönüşü yoktur.

              Hamit Hayal / 14.01.2023

Sevdim

Yaşananlar yalan dense kanarım
Zaman biter, yıllar yel olur gider.
Ne zaman aklıma düşsen yanarım
Kader gözlerimden sel olur gider.

Neyi bekliyorum, ben hâlâ neyi
O varken özlemem bir katre meyi.
Unutmak ne zormuş yaşanan şeyi
Hasretlerim bana el olur gider.

Değer mi bir vefa bilmez gül için
Yeniden başlamak neden ve niçin?
Zihnimde bir yangın, hep için için
Bütün hatıralar kül olur gider.

Şuphesiz başka her kaderin tonu
Maddenin özü yok, mananın sonu.
Sevdim yenilmez bir aşkla ben onu
Gönül bahçemizde gül olur gider.
                 Hamit Hayal / 10.01.2023

Oy…

Ebedi bir hasretsin her anımda
Gözlerimden yaşlarımı saldım oy.
Bugün yine senin için yandım da
Konup göçen zamanlara daldım oy.

Rüzgâr vurdu, dallarımı kırdı yel
Neredeysem kalk oraya sende gel.
Ben ağladım, bugün bayram etti el
Açılmayan kapıları çaldım oy.

Boynum bükük şehirlerden, illerden
Bahar göçtü, güz topladım dillerden
Has bahçede viran olmuş güllerden
Senden kalma nişaneler aldım oy.

Benim gibi hâlden hâle bir düşte
Kalbim kırık, hislerim var ölmüşte.
Bu âlemde yoksun ya sen, her düşte
Öz yurdumda yine garip kaldım oy.
                Hamit Hayal / 04.12.2023

Bir yabancı gibi

Ben renkli yılları bitmez bir rüya
Sandım, gözlerimde yaş oldun sevdam.
Ömrün her deminde sen vardın güya
Kandım, gözlerimde yaş oldun sevdam.

Küskün bir gönülle sevmekti bu ya
Hayaller hiç bitmez, eskimez hülya.
Bir kuru ekmeği ne zaman suya
Bandım, gözlerimde yaş oldun sevdam.

Belki zaman viran etti cismini
Çaldı benden hisler yüklü resmini.
Bin yıl geçse unutulmaz ismini
Andım, gözlerimde yaş oldun sevdam.

Ben seni bulduğum bin bir tanımdan
Neden söz edeyim, hangi anımdan?
Bir yabancı gibi geçtin yanımdan
Yandım, gözlerimde yaş oldun sevdam.
                  Hamit Hayal / 20.12.2022

1 2 3 171