Zamanı yitirdim

Ömrüme bir bahar gelsin isterim
Bir eski zamanda eğlersin gönül.
Yine bugün zirvesinde histerim
Benim bu halime neylersin gönül?

Silinmiş zamanda muhtaçken ize
Şahlanmış hislerim gelmiyor dize.
Benim kaderimde yol çize çize
Hep böyle ferman mı eylersin gönül

Bir meçhul emelin peşinde koşum
Sözde isyanım var, özde bomboşum.
Yıllar sonra bile hâlâ sarhoşum
Neden ağlatmayı yeğlersin gönül?

Kiminle yaparsan yap zordur akti
Tadımlık diyorum bir tutam vakti.
Bir kelâm belki bir söz ömrün nakti
Nasıl ve nereden peylersin gönül?

Zamanı yitirdim, düşünce güçten
Sevgimi bekledin olmayan hiçten?
Neden bilmiyorum bu kadar içten
Eski bir şarkıyı söylersin gönül.
                  Hamit Hayal/ 09.06.2023

Seni…

Yaşanmış bir elim olay
Ben seni orda ararım.
Bana hiç gülmedi kolay
Ben seni zorda ararım.

Aşk ilahi, sevmek haktı
Nehir yatağından aktı.
Gönlümü bir firak yaktı
Ben seni korda ararım.

Özde umman, sözde engin
Hislerim var nice zengin.
Hüzün değdi, soldu rengin
Ben seni morda ararım.

Zaman kısa, bir içimde
Sevmek yüce, ben hiçimde.
Kalbimdesin, ta içimde
Ben seni burda ararım.
   Hamit Hayal / 06.01.2023

İnce bir sızıyla…

Dilerdim çilenin en zor deminde
Ömrümü ömrüne kat anneciğim.
Varlığın şimdi hür bir tül zeminde
Mesut ve bahtiyar yat anneciğim.

Verilmiş bir sözdür elbet aht-ı yar.
Sana kıldım ben gönlümü taht-ı yar.
Allah’a kavuşan her kul bahtıyar
Hasreti kalbinden at annecigim.

Sensiz boşluktayım, gözlerim sulu
Allah mağdur etmez vefakâr kulu.
Şu yorgun kalbime kederden ulu
İnce bir sızıyla bat anneciğim.

İsyankâr hislerim almıyor gemde
Maziden bir öykü gözdeki nemde.
Bir gün unutursam şu fani demde
Bana kaşlarını çat anneciğim

Ne iz ne işaret, köksüzler yurdu
Bir kanadı kırık göksüzler yurdu.
Bu âlem neden bir öksüzler yurdu
Sendin ömrümde tek tat anneciğim
               Hamit Hayal / 02. 05. 2021

Var mıdır?

Güz yurdunda hasretiyle bir güle
Kanıp bir gün aşkı bulan var mıdır?
Kimler döndü Kerem gibi bir küle
Yanıp, bir gün aşkı bulan var mıdır?

Dilerim hicranı gam olsun dile
Bülbül pervanedir, ram olsun dile.
Erilmez sevdası ram olsun dile
Anıp bir gün aşkı bulan var mıdır?

Bir çözen var mıdır kader bağını
Yaşamak ne zormuş aşkın çağını.
Hâl bilmez sultanda gönül dağını
Yarıp bir gün aşkı bulan var mıdır?

Bir manadır, aşk gizlenmiş batına
Hüküm vermek sultanların zatına.
Bu dünyada bir güzelin katına
Varıp bir gün aşkı bulan var mıdır?
            Hamit Hayal / 05.01.2023

Sevda işte…

Hak indinde ehl-i iman neferle
Kader bizi yol başında bekliyor.
Tarih bizi son mukaddes seferle
Ölüm kalım savaşında bekliyor.

Hicranımla gözyaşımı çay ettim
Kaç zamandır benliğimi zay ettim.
Ben bu aşkı milletimle pay ettim
Bir ekmeği bölüşünde bekliyor.

Dokunmayın artık derin hülyama
Ne destanlar yazdım gönül ulyama.
Gök sultanlar yine girdi rüyama
Hasret ile ölüşünde bekliyor.

Bir tükeniş değil, bu son fasıla
Cevap bekler özüm neden nasıla.
Dönmek gerek Türk dediğim asıla
Hayalinde ve düşünde bekliyor.

Vatan denen en mukaddes varına
Bir ömür kat, bir kapı aç yarına.
Daldım gözü yaslı gül-ü zarına
Sevda işte, her yaşında bekliyor.
             Hamit Hayal / 05.01.2023

1 2 3 172